Výročná správa za rok 2018

Aktivity spolku v roku 2018

  1. Novoročný výlet do Altenbergu, 21.1.2018
  2. 6. Haluškovica, 10.3.2018
  3. Informačný stánok na Markt der Kulturen v Pirne, 26.5.2018
  4. Detský folklórny súbor Nezábudka
   – tréningy: cca 18x, v Johannstädter Kulturtreff
   – vystúpenia: Haluškovica 20.3.18, Markt der Kulturen Pirna 26.5.2018, Stadtfest Dresden 18.8.2018, Mikulášske stretnutie 8.12.2018
   – nové kroje
  5. 6. Slovenský táborák pri Labe, 2.6.2018
  6. Interaktívne čítanie pre deti z knihy: Hlbokomorské rozprávky s autorkou M.Kompanikovou
   v rámci Interkulturelle Tage
  7. Nová internetová stránka
  8. Žiadosti o priestory
   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Dresden, Sächsischer Ausländerbeauftragte -> ODPOVEĎ
   Integrations- und Ausländerbeirat, Lokales Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden -> ODPOVEĎ)
  9. Chatovačka 7.9.-9.9.2018 na chate „U Kameníka“ v Arnolticiach
  10. Slovenské filmové pondelky
   5.11.2018 – Dokumenty Aug68/Nov89
   12.11.2018 – Postav dom, zasaď strom
   19.11.2018 – Kandidát
   26.11.2018 – Čiara
  11. Žiadosť o nové bankové konto 19.11.2018
  12. 7. slovenský Mikuláš s vystúpením Nezábudky 8.12.2018
  13. Zbierka pre DD Remetské Hámre, doručenie p. Vierka Nawková

Fotogaléria

(neverejné)