Voľba zo zahraničia

Slovensko je jeden z posledných štátov EÚ, v ktorých nie je možné voliť poštou v prezidentských, európskych a komunálnych voľbách.

Čiže, ak chcete voliť prezidenta SR dňa 16.03.2019, naplánujte si cestu na Slovensko. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30.03.2019. Voliť musíte v mieste trvalého bydliska, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku (nemáte občiansky preukaz).

Môžete aj podpísať petíciu za rozšírenie voľby zo zahraničia pod doménou:

www.srdcomdoma.sk

(A voliť ľudí, ktorí túto iniciatívu pretavia do skutočnosti.)

——————————————————————————————————————————————

Voľbu poštou bude možné uplatniť v roku 2020 vrámci parlamentných volieb. Termín volieb ešte nie je daný. Ak chcete voliť zo zahraničia, musíte na to myslieť už 60 dní predo dňom konania volieb.  

A./ Ak máte slovenský občiansky preukaz –>treba zaslať žiadosť o voľbu poštou na miesto trvalého bydliska na Slovensku (poštou alebo emailom)

–>tým budete zaradený volebného zoznamu a bude Vám zaslaná obálka s volebnými podkladmi na adresu pobytu v zahraničí, min. 35 dní pred voľbami

–>Vaša spätná obálka s vyplneným hlasovacím lístkom musí byť doručená na obecný/mestský úrad najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

B./ Ak máte iba slovenský pas –> treba zaslať žiadosť o voľbu poštou na Ministerstvo vnútra SR (podrobný postup na https://www.minv.sk/?nr16-posta1)

–>tým budete  zaradený do osobitného volebného zoznamu a bude Vám zaslaná obálka s volebnými podkladmi na adresu trvalého pobytu v zahraničí, min. 35dní pred voľbami

–>Vaša spätná obálka s vyplneným hlasovacím lístkom musí byť doručená na ministerstvo najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

C./ ak nemáte ani občiansky preukaz ani pas, môžete si vybaviť štatút zahraničného Slováka (osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí) na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (http://www.uszz.sk/sk/ ) –>potom postupovať ako v bode B./