Voľba zo zahraničia

Ak chcete voliť zo zahraničia, musíte na to myslieť už 60 dní predo dňom konania volieb.  

A./ Ak máte slovenský občiansky preukaz –>treba zaslať žiadosť o voľbu poštou na miesto trvalého bydliska na Slovensku (poštou alebo emailom)

–>tým budete zaradený volebného zoznamu a bude vám zaslaná obálka s volebnými podkladmi na adresu pobytu v zahraničí, min. 35 dní pred voľbami

–>vaša spätná obálka s vyplneným hlasovacím lístkom musí byť doručená na obecný/mestský úrad najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

B./ Ak máte iba slovenský pas –> treba zaslať žiadosť o voľbu poštou na Ministerstvo vnútra SR (podrobný postup na https://www.minv.sk/?nr16-posta1)

–>tým budete  zaradený do osobitného volebného zoznamu a bude vám zaslaná obálka s volebnými podkladmi na adresu trvalého pobytu v zahraničí, min. 35dní pred voľbami

–>vaša spätná obálka s vyplneným hlasovacím lístkom musí byť doručená na ministerstvo najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

C./ ak nemáte ani občiansky preukaz ani pas, môžete si vybaviť štatút zahraničného Slováka (osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí) na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (http://www.uszz.sk/sk/ ) –>potom postupovať ako v bode B./