Ako sme zakladali spolok

Počiatočné myšlienky

Pozrel by si si rád dobrý slovenský film, čo sa vlastne natáča na Slovensku?

Ako funguje nemecké daňové priznanie, prídavky na deti a kde sú vlastne tie úrady?

Bodla by slovenská knižnica…

Pokryvkáva slovenčina tvojej ratolesti?

Slovákov z zahraničí nevidieť…

Slovenská kultúra nie je vhodná na vývoz…

Prečo by nemohla byť na pouličnom festivale Bunte republik Neustadt slovenská kapela?

Keby mi mal kto dať pozor na deti na 2 hodiny …

Príjemné miesto na stretnutia, debaty.

Čo tak zaujímavá prednáška, výstava?

Máte niekedy chuť na halušky a kapustnicu?

Slováci sa v zahraničí rýchlo asimilujú…

Možno tu je zopár folklórnych nadšencov?

Slovenský obchod v Drážďanoch by nebol na zahodenie…

Chcete, aby vaše dieťa vedelo písať a čítať po slovensky?

Možno by tvoj nemecký manžel začal so slovenčinou pre začiatočníkov…

Potrebujete odborný preklad s pečiatkou? 

Keby mal niekto cestu na Slovensko, zviezla by som sa….

Stretnutie zakladajúcich členov 09/2013

Krst spolku Slowaken in Sachsen / Slováci v Sasku e.V.