Mesačné archívy: november 2018

Hannes Ley + Michal Hvorecky: „ichbinhier“ + „Troll“ – Zusammen gegen Fake-News und Hass im Netz

Autorenlesung
Datum: 13.11.2018
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:15 Uhr
Ende: 21:45 Uhr
Eintritt: 10,00 / 8,00 € ermäßigt

Tickets an der Info in der 3. Etage

Veranstaltungsort:
Thalia Dresden
Dr.-Külz-Ring 12
01067 Dresden

Seit einiger Zeit dominieren Wutbürger, Extremisten, Trolle, Fremdenfeinde und Frauenhasser die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken. Beide Autoren treten auf ihre ganz spezielle Weise diesem Phänomen entgegen. Hannes Ley hat eine Facebook-Gruppe mit dem Namen #ichbinhier gegründet und tritt mit den Mitgliedern dieser Gruppe Hass und Fakenews entgegen. 2017 hat er dafür den Online-Grimme-Award erhalten. Michal Hvorecky, 1976 geboren, ist der erfolgreichste slowakische Autor seiner Generation und wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet.
Präsentation von und mit

Michal Hvorecky + Hannes Ley

Quelle: www.thalia.de

Výstava Koniec pražskej jari 1968

Koniec pražskej jari 1968

Výstava 31.10. – 31.12.2018 , Gedänkstätte Bautzner Straße 112a ,01099 Dresden

V roku 1968 sa reformátori v Československu na čele s Alexandrom Dubčekom pokúsili dať „ľudskú tvár“ socializmu a začali ďalekosiahly proces demokratizácie. Bol poháňaný celou spoločnosťou a vyvolal nádej na zmenu v celom východnom bloku. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 tento vývoj násilne ukončila. Obrazy Pražskej jari a jej potlačenie, sú neoddeliteľnou súčasťou európskych spomienok na rok 1968. Viaceré fotografie sa stali ikonami medzinárodnej histórie fotografie. Expozícia ukazuje mnoho tvárí politického, spoločenského a kultúrneho prevratu v Československu v roku 1968. Poskytuje vizuálny dojem atmosféry dôvery a nádeje, vtedy panujúcej v československej populácii.

Fotky z invázie vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 a protestov československého obyvateľstva sú trvalou spomienkou na Pražskú jar a protesty československého obyvateľstva. Snímky československých fotografov sa počas okupácie dostali do zahraničia sa často veľmi dobrodružnou cestou a stali sa tak pôsobivý dôkazom o násilnom ukončení československého experimentu.

Výstava predstaví vybrané diela mnohých českých a slovenských fotografov, o.i. Vladimír Lammer, Dagmar Hochová-Reihardtová, Daniela Sýkorová, Jan Bartůšek, Miroslav Hucek, Václav Toužimský, Pavol Breier, Tibor Borský ktorí sprevádzali spoločenskú zmenu a kultúrnu obrodu v Československu v druhej polovici šesťdesiatych rokov a tiež v čase po invázii 21. augusta 1968.

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Generálnym konzulátom Českej republiky v Drážďanoch ako súčasť Česko-Nemeckých kultúrnych dní.

Zdroj: https://www.bautzner-strasse-dresden.de

Pozvánka na členské zhromaždenie

Pozvánka na členské zhromaždenie krajanského spolku spolku
Slowaken in Sachsen /Slováci v Sasku e.V. za rok 2018

Milí Slováci v Drážďnoch a spriaznené duše!

Pozývame Vás na každoročne sa konajúce členské zhromaždenie nášho spolku.
Stretnutie sa ukutoční dňa 26.11.2018 o 17:00-19:00 v priestoroch Ökumenisches
Informationszentrum, Ökumenisches Informationszentrum e.V., Kreuzstraße 7, Drážďany,
4. poschodie.

Program:

  • Uvítanie a prípitok pri príležitosti 5. výročia založenia spolku
  • Čo sa dialo okolo nás
  • Plány do konca roka (Mikuláš, zbierka pre Detský domov Remetské Hámre)
  • Informácie ohľadom novej webovej stránky, priestorov pre spolok a nového bankového konta
  • Plány na rok 2019 (stanovenie termínov, DFS Nezábudka, plánované projekty: „Výstava: Kroje“, „Prednáška : Kríza identity“)
  • Odlasovanie poplatkového poriadku na rok 2019
  • 19:00 Premietanie filmu v rámci Slovenských filmových pondelkov

Len na pripomenutie: Členské zhromaždenie sa musí konať minimálne 1x za rok. Zúčastniť sa ho môžu členovia spolku i hostia. Hlasovať môžu len (aktívni) členovia, ktorí zaplatili členský poplatok za rok 2018. Doručiť vlastné témy na predebatovanie je možné na slovacivsasku@gmail.com do 2 týždňov pred zhromaždením. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní jedna tretina (aktívnych) členov. Ak sa nedostaví dostatočný počet členov, do 4 týždňov bude vyhlásené nové členské zhromaždenie, ktoré je vždy uznášaniaschopné. Voľby vedenia spolku sa konajú každé 3 roky, t.j. najbližšie v roku 2019.

Tešíme sa na neformálne predvianočné stretnutie pri varenom vínku, vianočných koláčikoch a dobrom filme!
Vášmu príspevku k pohosteniu sa potešíme.

Ak máte nápad na podujatie, môžete ho zorganizovať pod hlavičkou spolku. Neváhajte nás osloviť!
V prípade potreby bude zorganizované pre deti malé kino v priestore knižnice ÖIZ. Plánovaný film je vhodný pre deti od 10 rokov.

S pozdravom
Slovaci v Sasku
Vedenie spolku
Slováci v Sasku /Slowaken in Sachsen e.V.