Výročná správa za rok 2016

Aktivity spolku v roku 2016

  1. 4. Haluškovica
  2. Predprázdninová grilovačka, vystúpenie DFS Nezábudka
  3. Letné stretnutie Slovákov v Großer Garten
  4. Chatovačka v Jizerských horách
  5. Účasť na prednáške p. Magdalény Vašáryovej v Lipsku, Honorárny konzulát SR
  6. Jesenné stretnutie Slovákov, šarkaniáda
  7. 3. slovenské filmové pondelky – zapozičania slovenských filmov z Honorárneho konzulátu SR v Lipsku, podujatie v spolupráci Fakulty slavistiky TU Dresden
  8. Mikuláš, zbierka, posedenie pre dospelých

Fotogaléria

(neverejné)