Knižnica

Ak máte chuť si prečítať niečo po slovensky, o Slovensku, alebo si pozrieť slovenský film, naša knižnica oplýva obsiahlou zbierkou kníh a filmov. Rodičia so záujmom o slovenčinu môžu svojím ratolestiam zapožičať slovenské učebnice pre všetky vekové kategórie. Ak máte slovenské knihy, ktoré už nepotrebujete, môžete nám ich darovať (no kvôli obmedzeným priestorom nemôžeme zaručiť prijatie).

Pre milovníkov literatúry chceme dať do pozornosti:

-podcast o literatúre a slovenskej kultúre v nemčine

https://www.litcentrum.sk/stranka/litcast-slowakei

-prezentačné videá o slovenských knihách s nemeckým prekladom (nemecké titulky), ktorých vznik podporil aj náš spolok a koronavírus 🙂

https://www.youtube.com/channel/UCctU_XyoTOeqoldgv2QWAfg

-literárny časopis Ostragehege z Drážďan o literatúre východnej Európy

https://www.literaturport.de/literaturzeitschriften/register/zeitschrift/ostragehege/

Slovenská knižnica vznikla s podporou: