Poradenstvo v oblasti pracovného a sociálneho práva v Drážďanoch

Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen

Paulína Bukaiová, Saské ministerstvo práce

Telefon: 0351 85092729

E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Jazyky: němčina, polština, čeština, slovenština, angličtina

Kancelária ponúka poradenstvo vo veciach pracovného práva, čiastočne aj sociálneho práva, napr. problémy so zamestnávateľmi: výpovede, pracovné zmluvy, nezaplatené výplaty, ale aj poradenstvo ohľadom detských prídavkov (Kindergeld), alebo pri problémoch so zdravotnou poisťovňou.

Kancelária neposkytuje prekladateľstvo, vyplňovanie formulárov ani sprostredkovanie práce.

Viac informácií  nájdete na:

www.babs.sachsen.de