Úradné predklady SJ <-> NJ

Ak potrebujete úradne overený predklad, možete sa obrátiť na pani Elenu Wagner, v Nemecku certifikovanú úradnú prekladateľku. Niektoré inštitúcie v Nemecku (napr. vysoké školy) totiž vyžadujú, aby bol preklad zhotovený v Nemecku certifikovaným prekladateľom.

Kontakt:
Pani Elena Wagner
tel. +49 179 3715 755
email: Elenawagner @ gmx . de (bez medzier)