Výročná správa za rok 2020

Aktivity za rok 2020:

 • novoročná túra („Ako šli Slováci na vandrovku„)
  • : 12.1. 2020 (nedeľa), presunuté na 01.03.2020, uskutočnené
  • miesto: oblasť Geising / Altenberg
 • Slovenské filmové pondelky v kancelárii spolku, len pre členov:
  • 2.2.2020: Noční jazdci – uskutočnené
  • 6.4.2020: –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
  • 7.9.2020: Záhrada – uskutočnené
  • 11.2020: –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
 • Haluškovica
  •  7.3.2020 (sobota), presunuté na 21.03.2020–>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
 • Účasť zástupcov spolku na knižnom veľtrhu Buchmesse v Lipsku, podujatie v centrálnej knižnici: Čo sa deje na Slovensku..(v literatúre)?
  • : 12.-15.3.2020–>ZRUšENÉ kvôli koronakríze, predbežný náhradný termín na prednášku 14.10.2020–>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
 • Markt der Kulturen Pirna
  • : 16.5.2020–>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
 • Slovenský táborák
  • 20.6.2020 (sobota), uskutočnené
  • Miesto: pri moste Blaues Wunder
 • Elbhangfest
  • 27.6.2020 (sobota) –>PRESUNUTÝ TERMÍN kvôli koronakríze 20.9.2020–>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
  • eventuálne spojený s predajom ručne vyrobených výrobkov napr. keramiky apod..
 • Chatovačka
  • : 18.-20.9.2020- uskutočnené
  • Miesto: Arnoltice, ČR
 • Interkulturelle Tage IKT 20.09. bis 11.10.2020
  • Strassenfest 26.9.2020 – vzstúpenie DFS Nezábudka, slovenský stánok –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
 • Spolupráca na filmovom festivale OSTEUROPEISCHE FILMTAGE, hlavná sekcia: SLOVENSKO —> presunuté na jar 2021???
  • Kino in der Fabrik, 8.11.-15.11.2020 —> presunuté do Schauburg
 • FS Nezábudka
  • podľa plánu tréningov a vystúpení
  • –>tréningy v maci, apríli ZRUšENÉ kvôli koronakríze, možný začiatok v máji, budeme Vás informovať
  • vždy v sobotu, 10:00 hod.
 • Dielničky pre deti (tématicky prispôsobené k aktuálnemu dianiu)
  • 3. (veľkonočná), presunuté na 21.03.2020 (Haluškovica), –>ZRUšENÉ
  • 6. (v rámci EHF) –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze, o prípadnom náhradnom termíne Vás budeme informovať
  • 9. (v rámci IKT), –>ZRUšENÉ
  • 11.20 (predvianočná), –>ZRUšENÉ
  • vždy v sobotu, 14:00 hod.
 • Slovenský Mikuláš DO DOMU
  • T: 5.12.2020– uskutočnené
 • Výročná členská schôdza ONLINE
  • T: 17.11.2020  uskutočnené 15.12.2020

-ďalšie aktivity:

 • slovenská knižnica, uskutočnené
 • výučba slovenčiny pre deti, uskutočnené
 • nemecká verzia webovej stránky neuskutočnené
 • prizvanie do rozhodovacej komisie House of resources o dotáciách: 3 termíny
 • zaradenie nášho spolku do mapy saských migrantských organizácií

PROJEKTY – dotácie od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Projekt 1 Literatúra a filmy

-žiadné:

-schválené:

A./Pásmo: Čo sa deje na Slovensku? … (v literatúre)

B./Pásmo: Čo sa deje na Slovensku? … (vo filme)

PROJEKT 2 Knižnica (Slovenská knižnica v Drážďanoch) – k pôvodnému stavu cca 500 kníh pribudlo cca 500 kníh

(časopisov a DVD), darovaním a kúpou

-žiadané:

-schválené:

PROJEKT 3 Nezábudka (DFS Nezábudka)- uskutočnilo sa 10 termínov (z toho 4 corona-terminy), incl. škôlkárska skupina

-žiadané:

-schválené:

PROJEKT 4 Dielničky (Slovenské dielničky)

-žiadané:

-schválené:

-zrušené, vrátené:

PROJEKT 5 Školička (Výučba slovenčiny pre deti v Drážďanoch) – uskutočnili sa 4 termíny

-žiadané:

-schválené:

Plány na rok 2021:

Január

-školička online

Február

-Nezábudka

Marec

-Knižnica – deň otvorených dverí, slovenský piknik

Apríl

-jarné dielničky – Veľká noc

-30.4.-2.5. -Chatovačka

Máj

-literárne podujatie

Jún

-19.6. Táborák

-Elbhangfest

Júl

-letný tábor?

August

-letné dielničky

September

-Interkulturelle Tage – podujatie o prírode?

-10.-12.9. – chata, jesenné dielničky?

Október

-literárne podujatie

November

-filmový festival

-Vandrovačka

December

-4.12. Mikuláš, zimné dielničky

Iné:

-nemecká verzia stránky

-debaty so zaujímavými ľuďmi

KANCELÁRIA -naše dni:  po-ut-str

INTERNETOVÁ STRÁNKA: fotogaléria

POĎAKOVANIE:

– všetkým aktívnym krajanom, čo pridali ruku k spolkovému dielu

-partnerom: Katja Rehor (HoR), Stefanie Bose (HKSR), Barbora Nemeth (LIC), Fr. Seifert (Zentralbibliothek), Irina und Mirko und Eva ( KiF), Lotfali Semino (Iranischer Kulturverein), Ema Bleyová (SI Berlin), p.Raffaj a mnohí iní

-DSM za priestory