Výročná správa za rok 2014

Aktivity spolku v roku 2014

 1. Založenie bankového konta v Volksbank-Raiffeisenbank
 2. Vzdelávanie vedenia na seminároch, stretnutia vedenia
  a) Haftung und Versicherung im Ehrenamt (E, M)
  b) Buchhaltung und Steuern im Verein (E, M)
  c) Förderung und Sponsoring: Woher kommt das Geld für meine Idee? (E)
  d) Schôdza Integratinsnetzwerk Sachsen (M, A)
  e) Cca 10 schôdzok vedenia
 3. Založenie internetovej stranky www.slovacivsasku.de v spolupráci s programátorom A.Stašom, kúpa domény na Websupport.sk, dizajn stránky na WordPress (E, P)
 4. Realizácia schváleného projektu Týždeň slovenských rozprávok a filmov pre deti i dospelých z Úradu pre zahraničných Slovákov s dotáciou 500 euro (R,M,T)
  a) Čítanie rozprávky s herečkou Zuzanou Mauréry, v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Berlíne
  b) Rozprávková chatovačka v Čechách (P)
  c) Knižný dar pre zúčastnené deti
 5. Slovenská školička, turistika (P,T)
  a) Cca 10-krát v Familienzentrum Tapettenwechsel alebo v Grosser Garten na lúke
  b) Výlet popri Weißeritz v Rabenauer Grund
 6. Prezentačný stánok
  a) Markt der Kulturen v Pirne v réžii organizácie Aktion Zivilcourage e.V. (A)
  b) Hallo Nachbar vo Freitali v rézii Zusammenleben e.V. (M)
 7. Haluškovica s členským zhomaždením a karnevalom (A)
 8. 3. slovenský táborák  v areáli ochranárskej organizácie NaJu na Drachsenbergu v Dresdener Heide s prenocovaním (P)
 9. 3. slovenský Mikuláš (P, T)
  a) s účasťou na losovaní o darčeky DREWAG-u (E)
  b) Zbierka pre detský domov „Vianočný darček v krabici od topánok“ (E)
 10. Vianočné posedenie v reštaurácii  (A)

Fotogaléria

(neverejné)