Výročná správa za rok 2017

Aktivity spolku v roku 2017

  1. 5. Haluškovica, 04.02.2017
  2. Veľkonočná školička – pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok
  3. Prvé verejné vystúpenie DFS Nezábudka na Markt der Kulturen
  4. Návšteva Veľvyslanectva SR v Berlíne a debata s predsedom Úradu pre zahraničných Slovákov
  5. 5. Slovenský táborák
  6. Prezentačný stánok
   – Markt der Kulturen v Pirne v réžii organizácie Aktion Zivilcourage e.V.
   – Elbhangfest
  7. Chatovačka, 15.-17.09.2017
  8. Slovenský Mikuláš s vystúpením DFS Nezábudka
  9. Vianočná zbierka pre DD Remetské Hámre

Fotogaléria

(neverejné)