Výročná správa za rok 2018

Výročná správa krajanského spolku Slowaken in Sachsen / Slováci v Sasku e.V. za rok 2018

Aktivity spolku v roku 2018:

 1. Novoročný výlet do Altenbergu, 21.1.2018
 2. 6. Haluškovica 10.3.2018
 3. Informačný stánok na Markt der Kulturen v Pirne 26.5.2018
 4. DFS Nezábudka
  -tréningy: cca 18x, v Johannstädter Kulturtreff
  -vystúpenia: Haluškovica 20.3.18, Markt der Kulturen Pirna 26.5.2018, Stadtfest Dresden 18.8.2018,
  +Mikulášske stretnutie 8.12.18
  -nové kroje
 5. 6.Slovenský táborák pri Labe 2.6.2018
 6. Interaktívne čítanie pre deti z knihy Hlbokomorské rozprávky s autorkou M.Kompanikovou v rámci Interkulturelle Tage, 22.9.2018
 7. Nová internetová stránka
 8. Žiadosti o priestory (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Dresden, Sächsischer Ausländerbeauftragte, Integrations- und Ausländerbeirat, Lokales Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden)
 9. Chatovačka 7.9.-9.9.2018 na chate „U Kameníka“ v Arnolticiach
 10. Slovenské filmové pondelky, november 2018
 11. 11/18 žiadosť o nové bankové konto
 12. Slovenský Mikuláš s vystúpením DFS Nezábudka, 8.12.2017
 13. Zbierka pre Detský domov Remetské Hámre

Fotogaléria

(neverejné)

POĎAKOVANIE

Vďaka všetkým aktínym Slovákom v Drážďanoch!
Vďaka vedúcim spolku za ich čas, peniaze a nervy.
Vďaka za pomoc pri stránke Petrovi G. a Robovi G.
Vďaka Silvii K. za ochotu starať sa o facebook spolku.
Vďaka Katke G., Andrei F. za kroje, Mikuláša, podporu pri Čítaní pre deti.
Vďaka p. Stefanie Bose z Konzulátu v Lipsku.
Vďaka Vierke N. za podporu detského domova.

A vďaka všetkým na ktorých sme zabudli a neurazili sa…