Slovenská školička

Na základe dotácie od Úradu pre Slovnákov žijúcich v zahraničí ponúkame výučbu slovenčiny v Drážďanoch „Slovenská školička“ pod vedením p.Kataríny Wagner.
Vyučovanie sa v tomto kalendárnom roku koná vo vybraných termínoch, ktoré môžete vidieť tu:

https://doodle.com/poll/psgzg9e298tkaasf

Počas koronakrízy pokračujeme online!!!!!

Vyučovanie sa koná v Johannstädter Kulturtreff, Seminarraum 2 v čase 16:00-18:00 a je určené pre deti od 6 do 18 rokov.
Vyučovacie jednotky na seba nenadväzujú, čiže sa dieťa môže zúčastňovať výučby nepravidelne.
Členovia spolku: zadarmo, nečlenovia: vstupný poplatok 20euro.
Nezávisle od „Slovenskej školičky“ môžete obdržať výučbové materiály.