O nás

NAČO SPOLOK? ČO JE SPOLOK?

-Spolok = eingetragener Verein =e.V., je subjekt (právnická osoba) s osobitným postavením v nemeckom právnom a ekonomickom systéme (obdobne ako na Slovensku nezisková organizácia alebo občianske združenie). Má nízke náklady na založenie, daňové úľavy (na rozdiel od GmbH=s.r.o. alebo AG=a.s.) a môže sa uchádzať o podporu z verejných finančných zdrojov. To všetko ale predpokladá vysokú mieru byrokracie…

-V našej evidencii vedieme asi 150 Slovákov v Drážďanoch a okolí.

-Podľa neoverených a neoveriteľných údajov ich môže byť až 2000.

-Celkovo žije v Sasku 117 000 cudzincov.

-Jedna presnejšia štatistika hovorí:

-12% zo všetkých zahraničných lekárov v Sasku sú Slováci (počet 212)– po Čechoch (273), pred Poliakmi (199)  a ostatnými národnosťami

(stav 2013)