Výročná správa za rok 2019

Výročná správa krajanského spolku Slowaken in Sachsen / Slováci v Sasku e.V. za rok 2019
(Predložená na členskom zhromaždení dňa 17.11.2019, Ökumenisches Informationszentrum, Dresden)

Aktivity spolku v roku 2019

 1. Novoročný výlet do Altenbergu, 20.1.2019
 2. Haluškovica, karneval, 9.3.2019
 3. Zriadenie kancelárie pod DSM (Dachverband säschsicher Migrantenorganisationen)
  adresa: Lingnerallee 3, PF 128
  -sťahovanie, nábytok, počítač, internet, tlačiareň
  -PROJEKT USKUTOČNENÝ
 4. Urwaldreise Slowakei – nie pod záštitou spolku, 23.5.-1.6.2019
 5. Prezentačný stánok na Markt der Kulturen v Pirne, vystúpenie DFS Nezábudka, 18.5.2019
 6. Slovenský táborák pri Labe, 22.6.2019
 7. Daňové priznanie
 8. Detský folklórny súbor Nezábudka– tréningy, vystúpenie
  -PROJEKT USKUTOČNENÝ
 9. Stretnutie s p. prezidentkou Čaputovou v Berlíne, 21.8.2019
 10. Interkulurelle Tage
  3.10.2019 – 2 prednášky:
  Jana Tschiedel: Slowakei – das kleine Land im Herzen Europas,
  Petr Nawka: Globalisation und (seelische) Gesundheit
  12.10.2019 autorské čítanie pre deti – Alexandra Salmela: Žirafia mama a iné príšery
  -PROJEKT USKUTOČNENÝ
 11. Výstava krojov
  -PROJEKT ZRUŠENÝ z dôvodu nedostupnosti priestorov
 12. Chatovačka – Penzion u lipy v Arnolticiach, 20,9.-22.9.2019
 13. Slovenské filmové pondelky
  9.12.2019 – Sedím na konári a je mi dobre
 14. Slovenský Mikuláš 7.12.2019

Fotogaléria

(neverejné)

POĎAKOVANIE

– odchádzajúcim členkám vedenia spolku:
• Martine Pejkovej za jej spoľahlivé, promptné vedenie účtovníctva, položenie jeho základov a mnohé transporty, tlačenia, chodenia na poštu, čítanie mailov a priloženie ruky k dielu
• Miške Berčíkovej za veľkú ochotu a podporu, organizovanie mnohých podujatí a priloženie ruky k dielu
– všetkým aktívnym krajanom, čo pridali ruku k spolkovému dielu
– Lenke P. za novoobjavenú energiu v spolku, prehľadné účtovníctvo, za veľkú časovú investíciu
– Peťovi M. za koordináciu a výborné plánovanie Nezábudky, táboráku, chatovačky, atď., za stíhanie nestíhateľného, za sťahovanie kancelárie
– Peťovi G. za vždy veľkú ochotu pri zavádzaní internetu, vylepšovaní počítača a stránky a aj inú všeobecnú ochotu a priloženie ruky k dielu, výborné nápady (kľúčový trezor, program na spravovanie knižnice a majetku)
– Katke G. za palacinky, a ochotu robiť dielničky
– Táni G. za mnohé ochotné kroky a pomoc, za ochotu robiť školu slovenčiny
– Vincovi Š. za rady, podporu, ochotu pri filmoch a vŕtanie
– Andrei za prípravu Mikuláša
-manželovi Emy D. za stráženie synátora, za montovanie závesov a za sťahovanie kancelárie
-Stefanie Bose, Lotfali Semino, Katja Rehor, JSKT