Plány na rok 2021

 • Plány na rok 2021
 • Aktualizované termíny nájdete presne na tomto mieste, budeme ich prispôsobovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • Požiadaných je 6 projektov na ÚSŽZ – (Dielničky, Rozšírenie knižnice, Školička, Literatúra, Filmy, Nezábudka)
 • plánujeme nemeckú verziu tejto stránky
 • Predbežné termíny podujatí:
  • Slovenská školička: (jan-feb-mar predbežne online) 20.1., 18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.2021
  • Tréningy detského folklórneho súboru Nezábudka: jan-feb-mar predbežne online, ináč JSKT, Veranstaltungsraum 10:30-12:00: 20.2., 6.3., 20.3., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 18.9., 2.10., 9.10., 6.11., 20.11., 4.12.2021
  • (Begegnungsraum,16:00-19:00)
  • Deň otvorených dverí Slovenskej knižnice v Drážďanoch, slovenský piknik 27.3.2021 (Marec mesiac knihy, koniec koronakrízy)
  • Slovenské filmové pondelky 3-4x do roka: 17.5., 27.9., 22.11.2021
  • Dielničky: 27.3. (out door – dielničky, v rámci Dňa otvorených dverí slovenskej knižnice a slovenského pikniku, maľovanie vajíčok a pletenie korbáčov), 25.6. (v rámci stánku Elbhangfest), začiatok septembra (v rámci IKT), začiatok decembra (v rámci Mikuláša)
  • Chatovačka: 30.4.-2.5. a 10.-12.9.2021
  • Táborák
  • Literárne podujatie -máj?
  • Elbhangfest: 25.6.-27.6.2021
  • Interkulturelle Tage: vystúpenie Nezábudky, stánok, prednáška o slovenskej prírode?
  • Filmový festival-november?
  • Adventný koncert?
  • besedy?