Plán aktivít na rok 2020

(predbežné) Termíny na rok 2020

 • novoročná túra („Ako šli Slováci na vandrovku„)
  • : 12.1. 2020 (nedeľa), presunuté na 01.03.2020, uskutočnené
  • miesto: oblasť Geising / Altenberg
  • zodpovedná: A. Naumann
 • Slovenské filmové pondelky v kancelárii spolku, len pre členov:
  • 2.2.2020: Noční jazdci – uskutočnené
  • 6.4.2020: –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
  • 9.2020:
  • 11.2020:
  • zodpovedný: V. Škotta
 • Haluškovica
  •  7.3.2020 (sobota), presunuté na 21.03.2020
  • –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze, o prípadnom náhradnom termíne Vás budeme informovať
  • Zodpovedné: A.Ferencová / E. Ďurišová
 • Účasť zástupcov spolku na knižnom veľtrhu Buchmesse v Lipsku, podujatie v centrálnej knižnici: Čo sa deje na Slovensku..(v literatúre)?
  • : 12.-15.3.2020
  • –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze, predbežný náhradný termín na prednášku 14.10.2020
  • Zodpovedná: Ďurišová, E.
 • Markt der Kulturen Pirna
  • : 16.5.2020
  • –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze
  • Zodpovední: A. Naumann / P. Michalko
 • Slovenský táborák
  • : 20.6.2020 (sobota),
  • Miesto: Johannstadt resp. Blasewitz/Elbufer pri moste Blaues Wunder
  • Zodpovedný: P. Michalko
 • Elbhangfest
  • : 27.6.2020 (sobota)
  • –>PRESUNUTÝ TERMÍN kvôli koronakríze 20.9.2020
  • eventuálne spojený s predajom ručne vyrobených výrobkov napr. keramiky apod..
  • Zodpovedná: E. Ďurišová / V.Škotta
 • Chatovačka
  • : 18.-20.9.2020
  • Miesto: Arnoltice, ČR
  • zodpovedný: P.Michalko/ A. Ferencová
 • Interkulturelle Tage IKT 20.09. bis 11.10.2020

  • Strassenfest 26.9.2020 – vzstúpenie DFS Nezábudka, slovenský stánok
  • Zodpovedná: E. Ďurišová/ K. Götze
 • Spolupráca na filmovom festivale OSTEUROPEISCHE FILMTAGE, hlavná sekcia: SLOVENSKO
  • kvôli koronakríze neisté uskutočnenie, o aktuálnych zmenách Vás  budeme informovať
  • Kino in der Fabrik, 8.11.-15.11.2020
  • Zodpovední: E.Ďurišová, V.Škotta
 • FS Nezábudka
  • : podľa plánu tréningov a vystúpení
  • –>tréningy v maci, apríli ZRUšENÉ kvôli koronakríze, možný začiatok v máji, budeme Vás informovať
  • vždy v sobotu, 10:00 hod.
  • zodpovední: P. Michalko / T. Gronarz
 • Dielničky pre deti (tématicky prispôsobené k aktuálnemu dianiu)
  • 3. (veľkonočná), presunuté na 21.03.2020 (Haluškovica), –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze, o prípadnom náhradnom termíne Vás budeme informovať
  • 6. (v rámci EHF) –>ZRUšENÉ kvôli koronakríze, o prípadnom náhradnom termíne Vás budeme informovať
  • 9. (v rámci IKT),
  • 11.20 (predvianočná),
  • vždy v sobotu, 14:00 hod.
  • Zodpovedná: K. Götze / K. Jensen
 • Slovenský Mikuláš
  • T: 5.12.2020
  • zodpovedná: P. Michalko / A. Ferencová
 • Výročná členská schôdza
  • T: 17.11.2020
  • zodpovedná: L. Pooch, E. Ďurišová, A. Naumann

-ďalšie projekty: slovenská knižnica, výučba slovenčiny pre deti, nemecká verzia webovej stránky