Členské zhromaždenie krajanského spolku spolku Slowaken in Sachsen /Slováci v Sasku e.V. za rok 2019

Dátum/čas
Date(s) - 17/11/2019
15:30 - 19:00

Miesta konania
Ökumenisches Informationszentrum

Kategórie Žiadne Kategórie


Milí Slováci v Drážďnoch a spriaznené duše!

Pozývame Vás na každoročne sa konajúce členské zhromaždenie nášho spolku.
Stretnutie sa uskutoční dňa 17.11.2019 o 15:30-19:00 v priestoroch Ökumenisches
Informationszentrum e.V., Kreuzstraße 7, Drážďany, 4.poschodie.

Program:

 • Uvítanie, zistenie uznášaniachopnosti, určenie protokolistu
 • Sumarizácia roka 2019, správa o stave financií
 • Program do konca roka 2019 (Slovenské filmové pondelky, Slovenský Mikuláš)
 • Rozlúčka s dosluhujúcou členkou vedenia spolku: Martinou Pejkovou
 • Voľby vedenia spolku na obdobie 2020-2023
  Týmto Vás chceme pozvať na kandidatúru na týchto 5 postov. Prihláste sa na
  spolkovom maili s vlastnými predstavami o smerovaní spolku a možnom osobnom
  prínose.
 • Plány na rok 2020 (stanovenie termínov). Motto: „Bude sa robiť to, čo ponúknete.“
 • Schválenie poplatkového poriadku na rok 2020
 • Zbierka použitých kníh do novej slovenskej knižnice. Prineste!
 • Finančná zbierka pre Detský domov Remetské Hámre (výlet do ZOO)

Na zahriatie bude k dispozícii varené vínko.

Len na pripomenutie: Podľa stanov spolku sa musí členské zhromaždenie konať minimálne 1x za rok. Zúčastniť sa ho môžu členovia spolku i hostia. Hlasovať môžu len (aktívni) členovia, ktorí zaplatili členský poplatok za rok 2019. Doručiť vlastné témy na predebatovanie je možné na slovacivsasku@gmail.com do 2týždňov pred zhromaždením. Zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní jedna tretina (aktívnych) členov. Ak sa nedostaví dostatočný počet členov, do 4 týždňov bude vyhlásené nové členské zhromaždenie, ktoré je vždy uznášaniaschopné. Voľby vedenia spolku sa konajú každé 3 roky, t.j. tento raz na obdobie 2020-2023.

Deťom pustíme rozprávku „Kráľ drozdia brada“ v detskom kútiku.

S pozdravom
Slovaci v Sasku
Vedenie spolku
Slováci v Sasku /Slowaken in Sachsen e.V.