Spolok hľadá nové priestory.

Aktuálny problém spolku je potreba nových priestorov, hlavne vhodných na uskladnenie spolkovej knižnice, pretože naše doterajšie priestory na Lingnerallee budeme musieť ku dňu 15.3.2022 žiaľ natrvalo opustiť. Ak by niekto mal tip na vhodnú miestnosť, ktorá sa dá využiť hlavne na bezpečné uskladnenie kníh najlepšie v regáloch (ide o zhruba 4-5 regálov, stačila by teda miestosť bežnej veľkosti), prípadne aj ako provizórna kancelária/miesto stretnutia pre menšie množstvo osôb, boli by sme veľmi radi, keby sa nám čo najskôr ozval.

Najnovšie aktivity pod hlavičkou spolku

Členovia spolku sa nutne nestotožňujú so všetkými názormi a aktivitami pod hlavičkou spolku, konkrétne my ako dvaja členovia predstavenstva sa dištancujeme od akýchkoľvek jednostranných politicky motivovaných aktivít, ktoré sa oficiálne vykonávajú pod hlavičkou spolku (no v skutočnosti len jednotlivými súkromnými osobami)  a ktoré boli napriek porušeniu našich stanov (a v najnovšom prípade aj napriek možnému porušeniu aktuálne platných zákonov alebo nariadení) odsúhlasené jednoduchou väčšinou predstavenstva spolku.

Andrea Ferencová a Peter Michalko