Výročná správa za rok 2021

Predložená na členskom zhromaždení dňa 17.11.2021, online

Plány na rok 2021 ako sme ich plnili napriek koronakríze….

Do júna platil zákaz stretávania sa na oficiálnych spoločenských akciách ( napr. Osteuropeische Filmtage – náhradný termín na apríl sa nemohol uskutočniť, školské aktivity boli povolené skôr – napr. športové tréningy v exteriéry – preto sa  tréningy Nezábudky uskutočnili pred letom. V Slovenskej škole sme si vymysleli online vyučovanie, ktoré doteraz praktizujeme a možno ho aj ponecháme … je to výhodné a má lepšiu návštevnosť.

Požiadaných je 6 projektov na ÚSŽZ – (Dielničky, Rozšírenie knižnice, Školička, Literatúra, Filmy, Nezábudka) – presunutie možnosti čerpania a vyúčtovania do 03/2021

 • Slovenská školička 10 termínov: (jan-feb-mar predbežne online) 20.1., 18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.2021
  • Tréningy detského folklórneho súboru Nezábudka 5 termínov: JSKT, Veranstaltungsraum 10:30-12:00
  • Deň otvorených dverí – uskutočnil sa nie v marci ale v septembri – prezentácia Slovenskej knižnice v Drážďanoch
  • Dielničky: 1xpo Nezábudke,1x v rámci Dňa otvorených dverí slovenskej knižnice, 1xzačiatok decembra (v rámci Mikuláša)-do domu
  • Chatovačka: 30.4.-2.5. a 10.-12.9.2021
  • Táborák
  • Filmový festival-september

Aktivity za rok 2021 (fotodokumentácia):

Jun – Táborák

August -Slovenská lyrika v DD

September – Osteuropeische Filmtage – Slovensko

September – Chatovačka

September – Deň otvorených dverí – Knižnica, informačný vstup DSM (p.Robin Hader) o uznávaní vzdelania, dielnička

Celoročne: Školička: online, materiály mailom, Slniečka poštou àProjekt pokračuje aj v roku 2022

Celoročne: Nezábudka, Dielničky àako do budúcnosti?

Celoročne – Knižnica – rozšírenie zbierky a  triedenie kníh podľa žánrov sa uskutočnilo, digitalizácia a propagácia málo pokročila, ako do budúcnosti?

Október – jediný filmový večer sa neuskutočnil, pretože v ten deň bola vylúpená naša poštová schránka a ukradnuté kľuče, musel sa vymieňať zámok, stôl čaká na svoje otvorenie a výmenu zámku, nedošlo k odcudzeniu spokového majetku, náklady na opravu niesol DSM e.V. (jeho priestory)

Počet členov v roku 2021: 14

FINANČNÁ SPRÁVA: neverejná

Formularbeginn

PROJEKTY 2021 – dotácie od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Projekt 1: Slovenské dielničky

žiadané: ……-schválené:

 Projekt 2: Knižnica

-žiadané: ……-schválené:

Projekt 3: Slovenská školička

-žiadané:….. -schválené:

Projekt 4: DFS Nezábudka

-žiadané: ……,–schválené:

PLÁNY NA ROK 2022:

-Vandrovačka

-Haluškovica

-Školička online

-Nezábudka

-Knižnica – deň otvorených dverí

-Dielničky

-Chatovačka 6.-8.5.2022, 16.-18.9.2022

-Táborák

-Filmové pondelky, filmy z Berlina

-Elbhangfest?

-Interkulturelle Tage?

-Mikuláš

-nemecká verzia stránky

-Buchmesse Lipsko 17.3.

-čítačky pre deti – jeseň

NA ZASPOMÍNANIE 2020: výber z fotogalérie, ostatné fotky sú prístupné len pre členov spolku

NA PRIPOMENUTIE:

KANCELÁRIA:

-naše dni:  po-ut-str

INTERNETOVÁ STRÁNKA: www.slovacivsasku.de alebo www.slowakeninsachsen.de

l